چرا پروانه و چرا بنفش؟

در ادبیات تحول دیجیتال، تبدیل پیله به پروانه‌ یکی از بهترین مثال‌های تحول سازماناست و پروانه به نوعی سمبل تحول دیجیتال در نظر گرفته می‌شود.از طرفی رنگ بنفش یکی از سه رنگ ثانویه‌ای است که از ترکیب دو رنگ اصلی قرمز و آبیبه دست می‌آید و در واقع نه رنگ گرم است و نه سرد. بنفش نماد اعتدال است وویژگی‌هایی برای آن برشمرده‌اند که هم‌خوان و هم‌راستا با اصول تحول دیجیتال است:تدبیر، تهور، اصالت و ارزش.

اطلاعات بیشتر
کتاب راهبری تحول دیجیتال

از اواسط قرن هجدهم میلادی تا کنون شاهد چند دوره دگرگونی و انقلاب در صنعت بوده ایم. نقطه شروع این انقلاب‌ها با اختراع دستگاه ریسندگی و ماشین بخار منجر به تغییرکامل شکل کسب و کار از مدل خانگی به مدل صنعتی شد. شبیه انقلاب اول، در هر دوره دیگر هم کسب و کارها با بهره‌گیری از فناوری جدید تغییراتی بنیادی یافتند و به اقتضای تغییر نیازها و انتظارات هر نسل و ویژگی‌های خاص آن دوره، تغییر کسب و کارها در این مسیر کماکان ادامه خواهد یافت.

اطلاعات بیشتر
کتاب راهبری تحول دیجیتال
کتاب تحول دیجیتال در بانک های بزرگ دنیا

تحول دیجیتال یک ضرورت است نه یک انتخاب. خصوصاً در کشور ما به دلیل رشد جمعیت و منابع محدود و مطالبه‌گری جمعیت جوان کشور، ارائه خدمات دیجیتال خصوصاً برای قشر متوسطِ تحصیل‌کرده که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، یک الزام برای سازمان‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی است. از این رو آشنائی با دیدگاه‌های صاحب‌نظران و کارشناسان تحول دیجیتال برای تدوین چشم‌انداز و مأموریت بانک‌ها در عصر دیجیتال می‌تواند راهگشا باشد.

اطلاعات بیشتر
کتاب تحول دیجیتال در بانک های بزرگ دنیا
کتاب عصر پر شتاب

هدف تحول دیجیتال، تسهیل زندگی مردم و مدیریت بهتر منابع در جهانی است که از یک سو با تغییر زیاد الگوی زندگی مردم مواجه است و از سوی دیگر با کمبود منابع طبیعی دست و پنجه نرم می‌کند. تحول دیجیتال، بیشترین ارزش آفرینی را در صنایعی که ارتباط مستقیم با کاربر و مصرف‌کننده دارد (B2C) ایجاد می‌کند و صنایع خُرده‌فروشی، بانک‌داری و مخابرات را بطور بنیادین تغییر خواهد داد. هر سه صنعت مستعد تحول و در معرض دگرگونی ناشی از فن‌آوری دیجیتال هستند و در ایران نیز فعالان این سه صنعت توجه ویژه‌ای به تحول دیجیتال دارند.

اطلاعات بیشتر
کتاب عصر پر شتاب