کتاب

کتاب‌های خوبی که در حوزه تحول دیجیتال خوانده‌ام را در این بخش گذاشته‌ام. برخی از کتاب‌ها را ترجمه و برخی را خلاصه‌نوسی کرده‌ام. اصل کتاب و ترجمه/خلاصه آن را در این بخش خواهید یافت.